Tjänster

Instant Elservice Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom elinstallation, data/antenn och fastighetsservice.

 

Elinstallation:

 

Vi utför ny- och ominstallation av elektriska anläggningar inom bostäder, kontor och industrifastigheter. Vi utför periodiskt och/eller löpande underhåll, felsökningar och elbesiktningar. Vid elbesiktning ser vi över elanläggningens allmänna kondition och säkerhet.

 

Data/Antenn:

 

Vi installerar trådbundna datanätverk och kabelnät för TV och andra media.

 

Fastighetsservice:

 

Diverse reparationer, mindre snickeriarbeten, målning, låsbyten, klottersanering, byte av vitvaror, installation av centraldammsugare etc.

VÅR PROCESS

1.

 

Besök vid behov

 

Besök, för att på plats gå igenom vad som behöver göras, med vilket material och med vilken utrustning.

2.

 

Planering

 

Planerar arbetet i sin helhet och ger ett  kostnadsförslag för fast pris eller en uppskattning timmar/löpande.

 

3.

 

Utförande

 

Arbetet utförs efter alla gällande regler, som planerat och överrenskommet på avtalad tid.

 

4.

 

Avslut

 

Genomgång av utfört arbete, funktionalitet, testprotokoll  och märkning av installation.