Priser

Instant Elservice Priser

Priser anges exklusive moms och gäller för 2023

 

Kostnad för arbetstid per timme 600 kr. (vardagar 07.00-16.00)

(Gäller arbetstid på plats och avrundas till närmst framförliggande halvtimme. Där så krävs kan administrativ kostnad tillkomma, exempel på sådan kostnad är konsultation, produktsökning, meterielbeställning, hantering av ROT/Grönt avdrag samt upprättande av dokumentation såsom elschema, ritningar och provprotokoll.

 

Ersättning för "servicebil" 350 kr. per uppdrag/kund/dag eller 100 kr./mil för uppdrag utanför Linköpings tätort, tillkommer till alla uppdrag.

(I ersättning för servicebil ingår kostnad för servicebil, verktyg, maskiner, instrument samt ersättning för restid)

 

 

Vi kan naturligtvis alltid erbjuda fasta priser och vi lämnar kostnadsfria offerter om så önskas.

 

 

Övriga priser:

 

  • Kvällsarbete 1,5 x timpenning. (vardagar 16.00-24.00)
  • Helgarbete 2,0 x timpenning. (fredag 16.00-24.00 samt lör/sön 07.00-24.00)
  • Nattarbete 2,5 x timpenning. (alla nätter 24.00-07.00)
  • Jouruppdrag 1,5 x aktuell timpenning. (Inställelsetid 1 timme, minimidebitering 3 timmar)