Övrigt

ROT

ROT (reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad)

 

Glöm inte att använda ROT-avdraget.

 

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete.

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.

Grundregeln för husarbete är att den som köper ett husarbete ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att köparen av en tjänst ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att han eller hon äger bostaden där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden och med högst 50 000 kr per person och år.

 

Exempel på elarbeten som ger rätt till ROT-avdrag:

 

ELANSLUTNING

 

Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden.

Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

 

EL-ARBETEN — SMÅHUS

 

El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

 

EL-ARBETEN — BOSTADSRÄTT

 

El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna.

Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

 

Mer om vad som gäller finns att läsa på Skatteverkets hemsida. Skatteverket ROT-avdrag

Kolla Elföretaget

Kolla Elföretaget

 


Så här påverkas du av de ny reglerna

 

Från 1 juli gäller nya regler för elsäkerhet. Dessa påverkar även dig som privatperson.

 

Vi stärker dig som köper elinstallationstjänster.

 

Nya möjligheter att kolla elföretaget

 

Kolla elföretagetAlla företag som utför elinstallationsarbete på andras anläggningar, det vill säga en elcentral och dess anslutningar, ska finnas med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör det enkelt för dig som köper elinstallationstjänster att kontrollera att företaget uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

 

Du som köpare är också stärkt i och med att det faktiskt är reglerat i lag hur elinstallationsföretag ska utföra elinstallationsarbete!

 

Tänk på att:

 

  • ett företag som är en huvudentreprenör och alltid köper in elinstallationstjänster från andra inte räknas som ett elinstallationsföretag. Det betyder att huvudentrepenören inte heller kommer att finnas med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Huvudentreprenören bör därför berätta för dig vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att du som kund själv kan kontrollera företaget i registret.
  • som köpare av tjänster bör du i förväg läsa igenom avtalsvillkoren och alltid kontrollera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister.
  • som anläggningsinnehavare bör du spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vilka elinstallationsarbeten i din elanläggning. Dessa behöver du kunna visa upp vid överlåtelser, försäkringsärenden, med mera.

 

När det går fel

 

Om du anlitar ett företag som visar sig inte uppfylla kraven på kompetens, utförande, egenkontroll, med mera, kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket. Med stöd av en anmälan kan vi sedan agera mot företaget.

 

Elsäkerhetsverket kan inte hjälpa till när det uppstår problem i relationen mellan köparen och säljaren av tjänster, eftersom det är en privaträttslig fråga och det inte ingår i Elsäkerhetsverkets uppdrag från regeringen.

Om Instant Elservice

Instant Elservice startades 2010

 

Namnet Instant Elservice valdes för att tydliggöra vårt fokus på att ge snabb respons och service men självklart också, vilket inte nödvändigtvis framgår av namnet, hög kvalitet och professionalism.

 

Vår filosofi är att vi inte lämnar någon kund missnöjd med utfört arbete, för att säkerställa att våra kunder är nöjda, följer och uppfyller vi ett antal punkter:

 

  • Vi följer de Svenska och av EU normerade elföreskrifter som finns för att säkerställa att våra kunder har säkra, kontrollerade, fungerande och framtidssäkra elinstallationer.
  • Vi är punktliga och infinner oss alltid på avtalade tider.
  • Vi håller en väldigt hög kompetensnivå med kontinuerlig vidareutbildning inom många elrelaterade områden, se Övrigt -> Certifikat för en utförlig beskrivning.
  • Vi har pga. den komptensnivå vi besitter väldigt mycket kunskap och erfarenhet av felsökning, så där andra går bet löser vi problemen.
  • Vi märker våra elinstallationer enligt gällande standards, inga oklara och handskrivna  lappar i elcentraler där Instant Elservice har gjort arbetet.
  • Vi kontrollerar och provar våra elinstallationer enligt de regler som finns för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan installationen lämnas över till kund.
  • Vi föreslår/rekommenderar val av materiel, design och lösningar generellt då många kunder inte riktigt vet vad de vill ha eller behöver i dagsläget eller i framtiden, vilket ofta är bra att tänka till på i ett tidigt skede.